อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ

แร็พพิโฟลว์ แคลเซียม-โบรอน

ขนาดบรรจุ    : 12 x 1 ลิตร, 4 x 5 ลิตร

คุณสมบัติ       : เป็นธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืช

: ประกอบด้วยธาตุแคลเซียม และโบรอน (Ca 7%, B 0.3%)

: เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับโครงสร้างของผนังเซลล์

: ช่วยในการงอกของเกสรตัวผู้ ช่วยให้งอกเข้าไปผสมกับไข่ของเกสรตัวเมีย

: ช่วยเพิ่มปริมาณการติดผลต่อช่อ ลดปัญหาการหลุดร่วง

: ช่วยขยายขนาดของผล รวมถึงป้องกันไม่ให้ผล เถา หรือฝักแตก

: ทำให้เนื้อแน่น ป้องกันแกน-ไส้นิ่ม รสชาติและสีดีขึ้น

: ช่วยในการเคลื่อนย้ายน้ำตาลจาก ลำต้น ใบ มาสู่ผล และเมล็ด

: ช่วยยืดอายุผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว

TOP