อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ

เฟลกเทนด์

ขนาดบรรจุ   : 24 x 500 ซีซี, 12 x 1 ลิตร

คุณสมบัติ    : เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพของสารกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย ธาตุอาหารรอง-เสริม และฮอร์โมน

: เป็นสารที่มีคุณสมบัติแผ่กระจายและจับยึด (Spreader-Sticker) สามารถออกฤทธิ์ได้ทั้งสอง

  ทางในเวลาเดียวกัน สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ

: ช่วยลดแรงตึงผิวของสารเคมี ทำให้ละอองของสารเคมีแพร่กระจายและจับติดส่วนต่างๆของ

  พืชได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องพ่นให้เปียกโชกซึ่งเป็นการสูญเสียน้ำยามากเกินไป

: ช่วยให้สารจับติดใบพืชและเข้าสู่พืชได้ดียิ่งขึ้น ลดการชะล้างและสูญเสียสารเคมีอันเนื่องจาก

  ฝน น้ำค้างและสภาพแวดล้อมอื่นๆ

: สามารถใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิด ไม่เป็นพิษต่อพืช เหมาะสมกับการฉีดพ่นพืชที่มีลักษณะใบเป็นมัน

  หรือใบมีขนซึ่งยากต่อการแพร่กระจายและจับติดใบของสารเคมี

 

TOP