อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ

เซอร์โกมิล

ขนาดบรรจุ    : 24 x 500 ซีซี, 4 x 5 ลิตร

คุณสมบัติ       : ธาตุอาหารเสริมคอปเปอร์ สูตรคีเลต

: อนุภาคเล็ก สามารถดูดซึมและเคลื่อนย้ายในต้นพืชได้เร็ว

: เสริมสร้างความแข็งแรงและสมบูรณ์ให้แก่ต้นพืช

: ส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์แสง และกระบวนการหายใจ

: ช่วยในการสร้างเมล็ด

 

TOP