อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ

บลูสเปียร์ 12-48-8

ขนาดบรรจุ       : 20 x 1 กิโลกรัม

คุณสมบัติ         : ปุ๋ยเกล็ดสูตร 12-48-8
                             : ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักที่จำเป็นแก่พืช
                             : ละลายน้ำได้ดี พืชดูดซึมได้ง่ายทั้งทางใบและทางราก
                             : ช่วยให้พืชออกดอก ติดผล และลงหัวตามฤดูกาล
                             : ช่วยให้รากเจริญเติบโตในขณะที่ปลูกใหม่หรือย้ายปลูกใหม่
                             : ช่วยให้ข้าวรับท้องและออกเสมอ สำหรับข้าวอายุ 45-60 วัน

TOP