อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ

ทรู-เวทท์

ขนาดบรรจุ       : 24 x 500 ซีซี, 12 x 1 ลิตร

คุณสมบัติ         : เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพของสารกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย ธาตุอาหารรอง-เสริม และฮอร์โมน
                             : เป็นสารที่มีคุณสมบัติแผ่กระจายและจับยึด (Spreader-Sticker) สามารถออกฤทธิ์ได้ทั้งสองทางในเวลาเดียวกันสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ
                             : ช่วยลดแรงตึงผิวของสารเคมี ทำให้ละอองของสารเคมีแพร่กระจายและจับติดส่วนต่างๆของพืชได้อย่างรวดเร็ว ไม่  ต้องพ่นให้เปียกโชกซึ่งเป็นการสูญเสียน้ำยามากเกินไป
                             : ช่วยให้สารจับติดใบพืชและเข้าสู่พืชได้ดียิ่งขึ้น ลดการชะล้างและสูญเสียสารเคมีอันเนื่องจากฝน น้ำค้างและสภาพ  แวดล้อมอื่นๆ
                             : สามารถใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิด ไม่เป็นพิษต่อพืช เหมาะสมกับการฉีดพ่นพืชที่มีลักษณะใบเป็นมันหรือใบมีขนซึ่งยาก  ต่อการแพร่กระจายและจับติดใบของสารเคมี

TOP