แอ็กซี่-เอเอ ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อชาวไร่

ในระบบการปลูกอ้อยทั้งอ้อยใหม่ และอ้อยตอ สิ่งจำเป็นต่อการงอก และการเจริญเติบโตที่ดี คือการควบคุมและกำจัดวัชพืช และการใส่ปุ๋ยเคมีทางดิน แต่เพื่อเพิ่มการตอบสนองต่อปุ๋ยทางดิน และการเจริญเติบโตของอ้อยให้ดีขึ้น

“แอ็กซี่-เอเอ” จึงถูกคิดค้นและผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย โดย “แอ็กซี่-เอเอ” เป็นส่วนผสมที่ลงตัวของสารสกัดเข้มข้นจากสาหร่ายสีน้ำตาล Ascophyllum nodosum           และกรดอะมิโนอิสระ เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับฉีดพ่นทางใบซึ่งสามารถใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับพืชได้ทุกชนิด โดย “แอ็กซี่-เอเอ” จะช่วยกระตุ้นการงอก ช่วยให้ต้นฟื้นตัวได้เร็วหลังเก็บผลผลิต และเร่งการสะสมสารอาหารในใบอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายวิชาการของเราได้ทำการการทดสอบประสิทธิภาพของ “แอ็กซี่-เอเอ” ในอ้อยใหม่ ที่ จ.กาญจนบุรี โดยใช้อัตรา 25 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 125 ซีซีต่อไร่ ฉีดพ่นหลังปลูก ผลการทดลองหลังฉีดพ่น 1 ครั้งพบว่า อ้อยมีการเจริญเติบโตทางกายภาพทั้งส่วนเหนือดินและส่วนใต้ดินอย่างเห็นได้ชัด แสดงให้เห็นว่า “แอ็กซี่-เอเอ” ช่วยกระตุ้นการงอกของราก ช่วยให้อ้อยดูดน้ำ และธาตุอาหารทางดินมากขึ้น ทั้งยังกระตุ้นการสร้างใบเพื่อสังเคราะห์แสง

นอกจากนี้เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนแรงงาน และเวลา เราได้ทำการทดสอบการผสม “แอ็กซี่-เอเอ” ร่วมกับสารเคมีกำจัดวัชพืช เพื่อฉีดพ่นพร้อมกัน ผลการทดลองพบว่าทั้ง “แอ็กซี่-เอเอ” สามารถผสมกันได้ดีกับสารเคมีกำจัดวัชพืช ไม่พบการตกตะกอน หรือจับตัวเป็นก้อน และไม่ส่งผลกระทบต่อการออกฤทธิ์ของสารเคมีกำจัดวัชพืชแต่อย่างใด