แอ็กซี่-วี ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อการเพิ่มผลผลิตในผัก

ผัก เป็นพืชที่เจริญเติบโต และให้ผลผลิตเร็ว มีความเปราะบาง และอ่อนแอต่อการเข้าทำลายของโรคได้ง่าย มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ดังจึงต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ได้รับการบำรุงด้วยปุ๋ยทางใบ และทางดินอย่างสม่ำเสมอ หากระหว่างการเพาะปลูกหากได้รับปัจจัยไม่เพียงพอ และปัจจัยจากภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต เช่น อากาศร้อน การขาดน้ำ สภาพกรด-ด่าง ของดิน หรือความเป็นพิษจากสารเคมีทางการเกษตร อาจส่งผลให้ต้นแคระแกร็น ใบสั้น ใบซีด การแตกกิ่งหรือแขนงลดลง ต้นพืชอ่อนแอทำให้โรคแมลงเข้าทำลายได้ง่าย

แอ็กซี่-วี เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนของสาหร่ายสีน้ำตาล และกรดอมิโนอิสระ ในสัดส่วนที่เหมาะสม ใช้สำหรับพืชที่ให้ผลผลิตรวดเร็ว ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงจากเซลล์พืช แอ็กซี่-วี มีองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรต ฮอร์โมนพืช วิตามินต่างๆ และกรดอะมิโนที่จำเป็น ซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ได้ทันทีหลังฉีดพ่น

การฉีดพ่น แอ็กซี่-วี  ในอัตรา 10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร จะส่งเสริมการสร้างราก ช่วยให้กล้าพืชปรับตัวได้เร็วหลังการย้ายปลูก กระตุ้นการสร้างใบใหม่ ส่งเสริมการสร้างโปรตีน การเปิดปากใบ และช่วยให้พืชตอบสนองต่อปุ๋ยทางดินได้ดี พืชสามารถเจริญเติบโตและสร้างน้ำหนักได้ดีแม้อยู่ในสภาวะความเครียด