เออร์เจ้นท์-เอ อะมิโนเข้มข้นจากอิตาลีกับการฟื้นต้นส้มหลังเก็บเกี่ยว

ส้มเป็นไม้ผลที่มีการให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง และมีการใช้ธาตุอาหารในปริมาณมากเช่นเดียวกัน หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว และตัดแต่งกิ่ง สิ่งสำคัญคือการฟื้นฟูบำรุงต้น การฉีดพ่นเออร์เจ้นท์-เอ ที่มีส่วนประกอบของกรดอมิโนที่จำเป็นสำหรับพืช โดยฉีดพ่นทางใบในอัตรา 200-300  ซีซีต่อน้ำ 200 ลิตร ทุก 7-10 วัน เป็นตัวช่วยที่ดีที่ทำให้ต้นส้มไม่โทรม ช่วยกระตุ้นการสร้างใบใหม่เร็วขึ้น ทำให้ใบสมบูรณ์ ใบแตกยอดใหม่พร้อมกัน และสม่ำเสมอ

นอกจากนี้เออร์เจ้นท์-เอ ยังช่วยให้ต้นส้มทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น อาการขาดน้ำ แดดจัด อากาศร้อน หรืออากาศเย็นจัดอีกด้วย  การฉีดพ่นเออร์เจ้นท์-เอ จึงเหมาะสมสำหรับการเตรียมต้นส้มให้สมบูรณ์พร้อมสำหรับการออกดอก และเพิ่มผลผลิตส้มให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องในฤดูกาลต่อไป