เก็บได้ไวกว่า..ในขนาดที่ใหญ่กว่า เพียง 35 วันก็เก็บได้แล้ว

จากการฉีดพ่นธาตุอาหารรอง “แร็พพิโฟลว์ แคลเซียม-โบรอน” เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในคะน้า ณ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยทำการฉีดพ่นเมื่อคะน้ามีใบจริง 3 – 4 ใบ ทุก 10 วัน 3 ครั้ง ในอัตราที่แตกต่างกันเปรียบเทียบกับวิธีควบคุม พบว่า การฉีดพ่น “แร็พพิโฟลว์ แคลเซียม-โบรอน” มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตได้ดี โดยช่วยให้ผลผลิตได้ขนาดที่ตลาดต้องการเร็วขึ้นกว่าปกติ (จาก 45 วัน เป็น 35 วัน) นอกจากนี้ผลผลิตที่เก็บได้ก็เพิ่มขึ้นด้วย โดยคิดเป็น 95- 145 เปอร์เซ็นต์ (*อัตราต่อน้ำ 20 ลิตร)