หน้าแล้งที่ผ่านมานี่…ถ้าไม่ได้ตัวนี้ แย่เลย

จากการฉีดพ่นคาโอลิน “เซอร์ราวด์” ในไร่สับปะรดของคุณยวง ธูปทอง ผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก พบว่า เซอร์ราวด์ช่วยลดปัญหาผลผลิตไหม้เสียหายจากแสงแดดได้ดี

โดยคุณยวงเล่าว่า “ช่วงที่ฝนทิ้งช่วง สับปะรดก็เหี่ยวเฉา แต่แปลงที่ใช้เซอร์ราวด์กลับเจริญเติบโตเป็นปกติ ยอมรับเลย”