รากเดินดีมาก กอก็แตกดีแบบเห็นได้ชัดเจน

จากการฉีดพ่นสาหร่ายสกัดเข้มข้น “แอ็กซี่-ไบโอ” ที่ตออ้อยก่อนกลบ อัตรา 250 ซีซี ต่อพื้นที่ 2 ไร่ ในไร่อ้อยของคุณอุทัย พรุเปลี่ยน ผู้ปลูกอ้อยในพื้นที่ ต.ตะคร่ำเอน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี พบว่า “แอ็กซี่-ไบโอ” ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อยได้ดี

โดยคุณอุทัยเล่าว่า “ใช้ แอ็กซี่-ไบโอ แล้วช่วยให้รากเยอะ แถมอ้อยยังแตกกอดีอีกด้วย”