ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในทวีปเอเชียและออสเตรเลีย

ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในทวีปเอเชียและออสเตรเลีย

แอ็กสเปค ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2003 เป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ย ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช, วัสดุปลูกพืช และเครื่องจักรกลการเกษตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทีมงานและตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าของเราพร้อมส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพภายใต้แบรนด์ ในบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการบรรจุอย่างมืออาชีพส่งถึงมือเกษตรกร เรามีสำนักงานในประเทศออสเตรเลีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทยและเวียดนาม อีกทั้งตัวแทนจัดจำหน่ายในประเทศนิวซีแลนด์, ไต้หวัน, เกาหลี, พม่าและมาเลเซีย เรานำเทคโนโลยีสมัยใหม่และน่าสนใจมาสู่ผู้ผลิตอาหารทั่วทั้งภูมิภาค

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งรวมไปถึงจีนและอินเดียนั้น ถือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของประชากรของกว่า 60% ของประชากรทั่วโลก เป็นแหล่งกำเนิดสารอาหารหลักที่จำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับมนุษย์ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน จึงเป็นสิ่งสำคัญ ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งอาหารเพื่อการบริโภคภายในภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศในภูมิภาคที่พัฒนาแล้ว ซึ่งรสนิยมของการบริโภคอาหารมีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริโภคมีความต้องการเพิ่มขึ้นในการบริโภคผลไม้และผักที่มีคุณภาพ

home-iamge

 

แอ็กสเปค มีวิสัยทัศน์ มุ่งเน้นในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ผลิตอาหารของภูมิภาคและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน โดยนำเสนอความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร และ พัฒนาผลงานที่ดีขึ้นในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร
จุดแข็งของเรา:

  • ทุ่มเทเพื่อการเกษตร
  • ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2003
  • มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตพืชผล
  • มีเครือข่ายที่แข็งแกร่งในธุรกิจการเกษตรในทวีปเอเชียและออสเตรเลีย
  • มุ่งเน้นการวิจัยภาคสนามและงานทดลองต่างๆ
  • มีสำนักงานและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้ความดูแลในตลาดหลัก

ทีมผู้บริหารของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทข้ามชาติในระดับนานาชาติเป็นเวลาหลายปี เรามีทีมงานนักปฐพีวิทยาและนักพืชสวนผู้เชี่ยวชาญของ ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา พร้อมให้การสนับสนุน และดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  เรามีนโยบายผลิตภัณฑ์ที่สร้างความมั่นใจในการเติบโตและให้บริการในแต่ละตลาดของเรา

ปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราประกอบไปด้วย สารเคมีทางการเกษตร ปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง-เสริม วัสดุปลูก สารเสริมประสิทธิภาพ อุปกรณ์จัดการน้ำ และสารปรับสภาพดิน ที่สำคัญคือ แอ็กสเปค มีพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง ในยุโรป, สหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย