บลูสเปียร์ ซีรี่ย์ ชุดปุ๋ยเกล็ดเพื่อการดูแลกล้วยไม้ตัดดอก

กล้วยไม้ เป็นสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการส่งออกทั้งแบบตัดดอกและแบบกระถาง หลังจากเตรียมความพร้อมกล้วยไม้ให้มีความสมบูรณ์พร้อมสำหรับการออกดอกแล้ว การฉีดพ่นปุ๋ยเกล็ด บลูสเปียร์ 20-23-18 สลับกับ บลูสเปียร์ สูตร 12-48-8 และ บลูสเปียร์ 9-15-30 ด้วยอัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุกๆ 7 วัน เพื่อกระตุ้นการสร้าตาดอกอย่างต่อเนื่อง โดย “บลูสเปียร์” ช่วยให้กล้วยไม้สร้างใบเพิ่มขึ้น และมีหน่อที่สมบูรณ์ ส่งผลให้กล้วยไม้สามารถออกดอกได้อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงส่งเสริมคุณภาพของดอก เช่น เพิ่มจำนวนช่อดอก และความยาวก้านช่อดอก ช่วยขยายขนาดดอก ช่วยให้ดอกมีสีดอกเข้มสม่ำเสมอ เป็นผลที่แปลงที่ไม่ได้ฉีดพ่น

โดยดัชนีวัดคุณภาพของกล้วยไม้ขึ้นอยู่กับ ความยาวช่อดอก ขนาดดอก ความแข็งแรงของดอก และสีดอกที่สม่ำเสมอ การใช้ชุดผลิตภัณฑ์บลูสเปียร์ สามารถช่วยเพิ่มคุณภาพของดอก และให้ผลผลิตดอกได้อย่างต่อเนื่อง