การดูแลกล้วยไม้ด้วยปุ๋ยเกล็ด บลูสเปียร์ 20-23-18

กล้วยไม้เป็นไม้ตัดดอกเป็นที่ต้องการของตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งกล้วยไม้เป็นพืชที่ให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง มีการออกดอก พร้อมกับการสร้างหน่อ และสร้างใบใหม่ไปพร้อมๆ กัน ดังนั้นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นของการให้ดอกที่สม่ำเสมอคือการฉีดพ่นปุ๋ยเกล็ดทางใบ บลูสเปียร์ สูตร 20-23-18 อัตรา 50 กรัม/20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน ทั้งหมด 5 ครั้ง โดยเริ่มฉีดพ่นตั้งแต่ช่วงย้ายปลูกลงบนวัสดุปลูกกาบมะพร้าว (ต้นกล้าอายุ 7 เดือน) จะช่วยกระตุ้นการสร้างรากในการยึดเกาะ เร่งการเจริญเติบโตทางลำต้น เช่น การแตกหน่อเพิ่มมากขึ้น เพิ่มจำนวนใบ การขยายขนาดใบ และช่วยให้ใบเขียวขึ้น นอกจากนี้การพ่นด้วย บลูสเปียร์ 20-23-18 จะช่วยให้ต้นกล้วยไม้สมบูรณ์พร้อมสำหรับการสร้างตาดอกในรุ่นต่อๆไป