การจัดการความเครียดของทุเรียนด้วยผลิตภัณฑ์แอ็กสเปค

Plant Stress: ความเครียดของต้นทุเรียนหลังเก็บเกี่ยวคืออะไร?

      ภาวะความเครียดของต้นทุเรียนหลังเก็บเกี่ยวมีสาเหตุมาจากเซลล์พืชถูกกระตุ้นและรบกวนกระบวนการทำงานตามปกติของเซลล์ทำให้เซลล์พืชต้องสร้างสารอนุมูลอิสระขึ้นมาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้ให้ประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานของเซลล์พืชลดลงส่งผลให้พืชหยุดการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงลดลง การดูดซึมธาตุอาหารลดลง เป็นต้น โดยมีปัจจัยสาเหตุจากสองปัจจัย ดังนี้

       -ปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะขาดน้ำ ภาวะน้ำท่วม อากาศร้อนหรือหนาวจัด สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงกระทันหัน เป็นต้น

       -ปัจจัยภายใน เช่น การใช้สารแพคโคลบิวทราโซล, การใช้สารฟอสฟอริก แอซิดในการฝังเข็ม การใช้สารเมพิควอต คลอไรด์ในการยับยั้งใบอ่อน และการไว้ลูกต่อต้นมากเกินไปเป็นต้น

ทำไมต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของแอ็กสเปคในการฟื้นต้น?

แอ็กซี่-ไบโอ (Agsea-Bio) หรือ เทอร์มา-ซี (Terma-Sea)

     1.) เป็นสาหร่ายสายพันธุ์ Ascophyllum Nodosum เขตน้ำขึ้นน้ำลง (Intertidal Zone) จากแหล่งที่ดีที่สุดจากทะเลแอตแลนติกเหนือ ประเทศไอร์แลนด์

     2.) ใช้เทคนิคการผลิตขั้นสูงเฉพาะด้วยการสกัดร้อน (Alkaline Hydrolysis Process) ทำให้ได้สารอาหารครบถ้วนมีประสิทธิภาพสูงสุด

     3.) ช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนภายในต้นพืชชักนำให้เกิดการเจริญเติบโตของเซลล์พืชได้ดี

     4.) กระตุ้นการดูดปุ๋ยและธาตุอาหารทางดินได้มากขึ้น (Nutrient Uptake) และลดการใช้ปุ๋ยทางดินลง

     5.) ความเข้มข้นสูง ใช้น้อย ไม่เป็นพิษกับพืชหลัก (Phytotoxicity)

เออร์เจ้นท์-เอ (Urgent-A)

     1.) เป็นอะมิโนเข้มข้นสกัดจากสัตว์ มีไนโตรเจนอิสระที่เหมือนเป็นการให้ธาตุไนโตรเจนทางด่วนกับพืช และไม่มีส่วนผสมของกากน้ำตาล (Molasses) ที่ก่อให้เกิดโรคพืชและสาเหตุของใบจุดสาหร่ายในทุเรียน

     2.) เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงทำให้ได้กรดอะมิโนเข้มข้น เช่น โพรลีน ไกลซีน อะลามีน กรดกลูตามิค เป็นต้น ที่พืชสามารถนำไปใช้ได้จริง ดูดซึมเร็ว

     3.) กระตุ้นกระบวนการเปิดปากใบสังเคราะห์แสงและเผาผลาญพลังงานทำให้ต้นทุเรียนดูดปุ๋ยและธาตุอาหารได้ดีขึ้น

     4.) กระตุ้นกระบวนการล้างสาร แพคโคลบิวทราโซล และสารตกค้างอื่นๆในต้นทุเรียนได้ดีฟื้นต้นเร็ว

     5.) อะมิโนอิสระประสิทธิภาพสูงช่วยลดความเครียด(plant stress)ของต้นทุเรียนหลังการเก็บเกี่ยวได้ดีและทนทานต่อความเครียด(abiotic stress)จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราแนะนำ: แอ็กซี่-ไบโอ หรือ เทอร์มา-ซี อัตรา 100-200 ซีซี ร่วมกับ เออร์เจ้นท์-เอ อัตรา 100-200 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร เพื่อกระตุ้นการสร้างพลังงาน การเกิดตาใบชุดใหม่ให้เกิดพร้อมกันสม่ำเสมอทั้งต้นและปรับสมดุลฮอร์โมนในต้นพืชให้พร้อมในการสร้างใบชุดใหม่